Usługowe

Obiekt sztucznego rozrodu i podchowu ryb

Klient
prywatny
Kalendarium
projekt: październik 2010, realizacja: 2012
Lokalizacja
Sterławki Małe, gmina Giżycko
Powierzchnia
zabudowy: 900 m2, użytkowa: 840 m2
Założenia

Obiekt przeznaczony jest do wprowadzenia funkcji sztucznego rozrodu i podchowu ryb. Umiejscowienie w pobliżu jeziora odpowiada jego przeznaczeniu – hodowli narybku. Bryła budynku została całościowo umieszczona pod warstwą ziemi, w istniejącej na działce skarpie, tak aby jak najmniej naruszać naturalny krajobraz.

Rozwiązania
Skip to content