Chiliart to pracownia architektoniczna, która działalność rozpoczęła w 2009 roku, poświęcając swoją uwagę przede wszystkim realizacjom w regionie
Mazur. Przez ten czas zgromadziliśmy wokół siebie zespół zaangażowanych oraz pełnych pasji architektów i projektantów.
W Chiliart powstają projekty odnoszące się do kontekstu miejsca, z szacunkiem i odpowiedzialnością traktujące potrzeby przyszłych użytkowników. Efektem wieloletniej działalności są realizacje na styku wielu obszarów projektowych. W pracowni powstają projekty z dziedziny urbanistyki i większych założeń przestrzennych – mieszkaniowych i usługowych, a także architektury- obiekty apartamentowe, rezydencje i domy. Część działalności poświęcona jest również projektowaniu wnętrz.

Pracownia

Siedziba
Urodziła się w Gdyni. Ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Studiowała również na Universitat Politecnica de Catalunya w Barcelonie. Istotne doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Londyńskich biurach architektonicznych Nick Evans Architects i ESA ltd. Pasjonują ją aspekty socjologiczne projektowania. Cierpi na zamiłowanie do „rzeczy ładnych”.
Założyciel, architekt IARP
Karolina Czupryniak
Giżycczanin, z gdyńskimi korzeniami. Ukończył Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Wierny idei projektowania zrównoważonego. Zaangażowany w działania na rzecz poprawy jakości przestrzeni miejskich. Członek komisji urbanistycznej miasta Giżycka. Wielbiciel narciarstwa i aktywny żeglarz z zacięciem regatowym.
Partner, architekt IARP
Mikołaj Nowakowski

Zespół

Architekt
Arkadiusz Tabath
Architekt Krajobrazu
Anna Nowakowska
Zarządzanie biurem, obsługa formalna
Bernadeta Szymikowska